Kontakta oss på 063-57 40 50 eller info@grizzly.se

Våra villkor

GPDR – General Data Protection Regulationersätter PUL (Personuppgiftslagen) och träder i kraft den 25 maj 2018. Den är till för att stärka skyddet vid behandling av personuppgifter. I samband med detta vill vi på Grizzly JemtReklam AB (Grizzly) informera om hur vi hanterar GDPR.

Så här samlar vi på Grizzly in data
Personuppgifter lagras för att kunna offerera, hantera ordrar, nyhetsbrev mm för den löpande affärsverksamheten. Grizzly samlar in personuppgifter som frivilligt tillhandahålls till oss, till exempel när det görs förfrågningar och lagda beställningar samt när man väljer att prenumerera på nyhetsbrev, eller kommunicerar med oss via e-post och andra kanaler där kunder registrerat sig. Uppgifterna vi samlar inkluderar namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som vi behöver lagra för att samarbetet ska fungera på bästa sätt.

Så används data vi samlar in och lagrar
Grizzly använder personuppgifterna för att: Skicka er nyhetsbrev och information om offerter och ordrar. Behålla historik om personer som haft kontakt med oss. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör datan tillgänglig för en tredje part.

Skäl för användning av era personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras här använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som företagets kontaktperson. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter och friheter i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med våra leverantörer, exempelvis våra transportleverantörer.

Lagring
Personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge kunder fortsätter handla av oss. Om kunder avregistrerar sig upphör vi databehandlingen och tar bort personuppgifter från vårt kundregister. Bokföringsmaterial arkiveras i 7 år enligt gällande lag.

Säkerhet
Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Kunders val och rättigheter
Som kund har ni alltid rätt att begära ett utdrag och att vi rättar felaktiga uppgifter. Du som kund har rätt att begära att era uppgifter raderas, och kan när som helst välja att avregistrera dig, i samband med det så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort personuppgifterna från vårt register. Avregistrering sker via mail eller telefonsamtal till oss på info@grizzly.se eller 063-574050.

Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete framöver.

Med Vänliga Hälsningar
Björn Wahlberg
Kreativ ledare och VD