Kontakta oss på 063-57 40 50 eller info@grizzly.se

Hur och varför!

Vad är sublimering?

Tekniken

Det finns flera olika tekniker att printa på tyg och vi har valt ett produktionssätt som premierar vår personal och miljö, det är sublimering. Vi använder oss självklart av vattenburna pigment och helt ofarliga ämnen i vår produktion. Det finns sen två olika sublimeringstekniker Direkt och transfersublimering.

Direktsublimering är att printa direkt på tyget och sedan sublimera med hög värme, tryck under en viss tid. Vi använder denna teknik endast för flaggor då genomtrycket nästan är 100%. Vid direktsublimering blir skärpan inte helt perfekt men det gör inget på flaggor då tyget är så förlåtande.

Transfer tekniken är sublimering på riktigt då slut produktens kvalitén är den högsta möjliga. Vi printar spegelvänt på ett transferpapper som efter print monteras i en kalender tillsammans med tyget. Det printade pappret och tyget värms upp till 180grader under högt tryck i något som liknar en gigantisk mangel/laminator. Då färgen redan har torkat på pappret finns ingen risk för att färgen följer fibrerna.

Värmen öppnar polyestertygets porer och färgen sublimeras (förgasas) in i tyget. När tyget kommer ut och temperaturen sjunker stängs porerna igen och färgen kapslas in i tyget. Detta gör att tygerna är tvättbara och klarar mekanisk slitage mycket bra. Tekniken transfersublimering används oftast i stora fabriker för heminredning och sportkläder m.m.

Vad är skillnaden? När du beställer sublimerade bilder till utställningar eller produkter där man ska se tyget nära eller läsa mindre text ska transfersublimering användas. Vissa producenter har inte denna möjlighet då deras maskiner endast erbjuder direktsublimering med inbyggd värmare. Flaggor ska alltid produceras med direktsublimering för att produkten ska bli perfekt. Några erbjuder direktprint men inte sublimering och det är inte samma sak. Det är oftast solvent eller latex maskiner som printar direkt på tyget och detta gör att baksidan på flaggan blir mjölkig då det kanke bara är 80% genomtryck.

Vi har valt en av marknadens i särklass bästa produktionsmaskiner inom detta område. Durst Rhotex 180TR är en sublimeringsprinter som både producerar direktspblimering för flaggor och transfersublimering för högkvalitativa tyg produkter. Allt körs sedan i en Monti kalender för perfekt resultat. Nedan två filmer om vår utrustning.

Durst Rhotex 180TR Durst Rhotex 180 TR

FlipUp vs RollUp

Varför en FlipUp?

Överallt ser vi RollUper som presenterar ett budskap eller en produkt. Den har nu sjunkit till en lågprisprodukt och används oftast bara ett fåtal gånger. En undersökning visar att en RollUp i genomsnitt används 1,4 gånger.

Vi värnar om miljön och frågar alltid kunden hur dom ska använda produkten. Sedan erbjuder vi en produkt som är anpassad till önskemålet.

Ska RollUpen endast stå på en plats är FlipUp ett fantastiskt alternativ då den endast är producerad i kartong och dubbelsidig. En RollUp är tyngre och innehåller oftast Aluminium, Järn, Tygväska, PVC och andra onödiga material. Alla RollUper produceras i låglöneländer på andra sidan klotet och fraktas hit med båt. Tyvärr hamnar dom efter användning i en garderob innan de oftast hamnar på soptippen som brännbart.

Detta tyket vi är fruktansvärt slöseri av miljön och erbjuder därför vår FlipUp som efter användning återvinns som papper. En resurs som vi har mycket av här i Sverige och då blir miljöpåverkan minimal.

Däremot om kunden behöver en produkt som ska fraktas och användas mycket har vi RollUper i olika kvalitéer och prisnivåer att erbjuda.